top of page

Academie Marsilio Ficino


Marsilio Ficino (1433 tot 1499) was een aanstekelijke, spirituele man zonder persoonlijke pretenties en was een groot inspirator. Hij correspondeerde met bijna alle toonaangevende denkers uit zijn tijd, deze benaderde hij steeds als vriend. Vol belangstelling voor hun gebied van interesse. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij ieder mens in hun eigen aard ontmoette en bemoedigde. Er zijn veel teksten en correspondentie van hem gevonden en deze hebben allemaal een diepere, filosofische laag. Deze teksten zijn zo interessant en zuiver, dat er binnen de school een aparte academie voor is opgericht. Hier worden zijn teksten, ideeën en visies op verschillende manieren onderzocht en bestudeerd.

De Academie biedt alle geïnteresseerde studenten regelmatig de mogelijkheid om filosofie echt praktisch te maken door gebruik te maken van verschillende kunstvormen. Als je hiermee bezig bent, veelal in stilte, gebeuren er de wonderlijkste dingen. De ervaring leert dat als je aandachtig bezig bent met esthetica, retorica, kalligrafie of dans, je zicht krijgt op jezelf, je gedrag en je houding.

Meestal ga je hierdoor op onderzoek uit naar wat je geest eigenlijk is, wat je geest doet en zie je een heleboel van je eigen patronen ineens veel duidelijker.
Je oefent hiermee ook het zien van de hoeveelheid oordeel je hebt, zowel positief als negatief. En hoeveel conversaties je eigenlijk de hele dag met jezelf aan het voeren bent.

Wat dat oplevert is vooral een heleboel rust en daaruit vloeit stilte. Je hoeft namelijk niet meer mee te deinen op de golven die je geest creëert maar kun je zelf de keuze maken om bewust in het moment te verblijven en je aandacht te richten.

Levenskunst

 

Door op deze manier te oefenen, ontstaat er een wens maar ook een mogelijkheid om je te ontdoen van alle ruis. Studenten noemen dit zelfs soms ' een staat van sereniteit'. De dingen die doorgaans bedekt zijn met een heleboel gedachten, ideeën en oordelen, worden weer tastbaar, helder en zuiver. Er is weer ruimte en licht, en je bent weer in staat om je te verbinden met anderen. Een heel zuivere connectie.

Het uitvoeren van de bovengenoemde kunstvormen maakt dit proces praktischer. Daarnaast wordt ook reflectie en contemplatie toegepast. En natuurlijk, zoals haast vanzelfsprekend, meditatie.


Een quote van Marsilio Ficino hierover:

“Het is noodzakelijk dat er een toekijken (schouwen) gevonden wordt, dat onbeperkt en volstrekt zuiver is. Hier zijn kracht en handeling, ofwel Kunnen en Zijn hetzelfde. Dit is het gebied waar levenskunst begint.”

Activiteiten en lessen van de Academie

Alle Academieactiviteiten staan open voor belangstellenden en worden gedurende het jaar gegeven, dit zijn online bijeenkomsten of op locatie op de Oxerhof
Voorafgaand aan de lessen is er de mogelijkheid om samen te mediteren.
 

In het cursusaanbod staat een actueel overzicht van de cursussen waarvoor je je kunt inschrijven.

Gegevens

Correspondentieadres

Academie Marsilio Ficino

Oxerhoflaan 8

7428 MB Deventer

Academieleider 

Schoolleider van de Academie Ben van Leeuwen

Contact

bottom of page