top of page
theater.jpg

ACADEMIE MARCILIO FICINO

Een weg voor innerlijke ontwikkeling

Filosofie als praktische, emotionele en spirituele ervaring

De Academie biedt studenten binnen ‘De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit’ de mogelijkheid om filosofie levend te maken via verschillende kunstvormen. Krijg zicht op innerlijke motivatie door aandachtig bezig te zijn met bijvoorbeeld esthetica, retorica, kalligrafie of dans. Onderzoek bij jezelf de conditionering van je geest; wat je denkt wel of niet te kunnen - dat het mooi moet zijn - net zo goed als dat van je buurman. Of richt je aandacht op het gevoel: van aanwezigheid - van acceptatie van dat wat hier en nu plaatsvindt.

 

Mijzelf?

Ervaar wat er gebeurt als de geest en gemoed stil zijn! Ben jij dan degene die zingt of ervaar je dat er wordt gezongen? Ben jij degene die teksten leest en bestudeert? Oefen via een activiteit van de Academie in het volledig vrij richten van je aandacht - zonder gehechtheid aan het resultaat. Door deze aandacht wordt de geest stiller en kom je dichter bij wat wij “ons zelf” noemen. Door het delen van elkaars inzichten en ervaringen bestendigen we dat wat ons bekend is als “Mijzelf”.

marcilio_ficino.jpg

Marsilio Ficino

Onze Academie Inspirator

Marsilio Ficino (1433 tot 1499) was een aanstekelijke, spirituele man zonder persoonlijke pretenties. Hij was een groot inspirator. Hij correspondeerde met bijna alle toonaangevende mensen uit zijn tijd. Deze benaderde hij steeds als vriend vol belangstelling voor hun gebied van interesse van hetzij wetenschappelijke, bestuurlijke of kunstzinnige geaardheid. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij iedere mens in z’n eigen aard ontmoette en bemoedigende en langs universele weg al schrijvende per brief samen met die mens doordrong in wat het grootste en hoogste is namelijk zijn goddelijke oorsprong.

Aanbod van activiteiten

Alle onderstaande Academie activiteiten staan open voor belangstellenden en worden gedurende het jaar gegeven via ‘zoom’ bijeenkomsten of op locatie.

 

Onderstaande is voornamelijk informatief.

In de Agenda staan de cursussen waar je je voor kan aanmelden

Brieven Marcilio Ficino

HET ONSTERFELIJKE PRINCIPE VAN DE MENS

Ficino beschouwde werken van Plato als een sleutel om in contact te komen met het onsterfelijke principe in de mens. Zijn brieven tonen zijn inzicht in de mens en diens functioneren.

Hij kon de snaren van het hart raken.

 

Zijn brieven worden bestudeerd en besproken, geïllustreerd door toepasselijke muziek en gedichten.

 

Bijeenkomsten gedurende het schooljaar 2x per maand op zaterdagmorgen 08.30 – 09.45 uur via “Zoom”.

 

Contactpersoon: Joke van Leeuwen

033-2857373 of per email klik hier

wandkleed.jpg
pluizig.jpg

"Levenskunst – een leven lang onthechten”

STUDIES OVER LIJDEN, OVER LEVEN

Bestaan is, 

Ook na je sterven, d.w.z. het sterven van het lichaam,

Blijf jij bestaan

Je bent dat bestaan zelf, zelfs nu,

Niet al dat vorm krijgt en komt en gaat

 

Sterven vóór je sterft, is voorbij al het vergankelijke,  

Is bevrijding van je ware Zijn, 

Dat zich dan onthult

 

Studies over lijden, over leven, via Zoom of bijeenkomsten.

 

Contactpersoon: Pieter Zee,

06-22991400 of per email klik hier

Vedische astrologie

EEN VAN DE ZES VEDANGA'S

Vedische astrologie is een van de zes Vedāñga’s, de aan de Veda’s gerelateerde werken die een praktische toepassing geven van de filosofische principes die in de Veda’s zijn verwoord. De meeste klassieke werken over de Vedische astrologie zijn zo’n 2.000 tot 1.500 jaar geleden in India in het Sanskriet opgeschreven en vormen tot op de dag van vandaag de belangrijkste bron voor informatie, studie en toepassing. In de studiegroep bestuderen we de verschillende aspecten van de Vedische astrologie.

 

Contactpersoon: Jan Willem van Doorn

06-51081583 of per email klik hier

Astrologie.jpg
kunstenaarsdagen.jpg

Kunstenaarsdagen

VERFIJNING EN ARTISTIEKE TALENTEN

Kunstenaars dagen zijn bedoeld om kunstenaars met een sluimerend talent voor kunstuitingen dieper in de stof door te laten dringen en ieder te laten werken op een eigen gekozen kunst-terrein. Op deze wijze is het mogelijk elkaar te stimuleren en zo tot verdere verfijning te komen en de artistieke talenten te laten opbloeien en de opgedane kennis door te geven aan allen die hiervoor open staan.

Contactpersoon: Yvonne Rehorst

06-30144489 of per email klik hier

KERSTMIS en PASEN

DE WEG NAAR HET LICHT IN MIJZELF

Het vieren van de Advent als voorbereiding op Kerstmis en ook de vastentijd naar Pasen is het werkelijk meemaken van een heimwee – een verlangen – om onszelf te kunnen verbinden met het zuivere in mijzelf. In de spirituele zoektocht naar Mijzelf zijn verschillende stappen te signaleren.

De eerste stap is die van dit Verlangen.

 

Hoe dit verlangen in de Christelijke traditie tot uitdrukking komt en vergelijkbaar is met de weg, die de Advaita Vedanta ons toont wordt bestudeerd en besproken in de Advents- en Vasten Lezingen die in de maand november/december en de maart/april op de zaterdagochtenden worden georganiseerd

 

Contactpersoon: Joke van Leeuwen

033-2857373 of per email klik hier

Magnolia 2.jpg
grotehuis_voor.jpg

De vestigingen en
Studiecentrum de Oxerhof

VIA ZOOM OF OP LOCATIE

De Academie activiteiten geven binnen de vestigingen ruimte om de praktische toepassing van Advaita zoals in de school wordt onderwezen te vergemakkelijken.

Op de Oxerhof vinden ook begeleiding en verdieping plaats door middel van de Academie om de verbinding met het innerlijkste Zelf te herstellen of te versterken.

 

Digitale bijeenkomsten via ‘zoom’ worden gehouden om hiermee een zo groot mogelijk bereik te realiseren voor belangstellenden.

 

Voor algemene informatie:

Leiding Academie Marsilio Ficino: Ben van Leeuwen

06-53644000 of ben.vanleeuwen@praktischefilosofie.org

Symbool Meditatie.jpg

“Verlichten is niet anders dan alles wat eigen is scheppen

en onderhouden wat geschapen is.”

“Laten wij onze intense blik richten op wat ons eigen is, d.w.z. op onze causale vorm en niet toestaan door roekeloosheid verblind te worden.”

Marcilio Ficino

Brievenboek 4 Brief 27

bottom of page