top of page
musica.jpg

ACADEMIE MARCILIO FICINO

Een weg voor innerlijke ontwikkeling

Filosofie als praktische, emotionele en spirituele ervaring

1. De academie biedt studenten de mogelijkheid om via verschillende kunstvormen de filosofie praktisch te maken.

2. Studenten kunnen via verschillende kunstvormen van de Academie de Advaita filosofie praktisch maken.

3. Maak de Advaita Filosofie praktisch door het beoefenen van een kunstvorm. Dit kan binnen de Academie.

Door bezig te zijn met bijvoorbeeld Sanskriet, retorica, kaligrafie of vedische dans krijg je inzicht in jezelf. Je ziet je eigen conditionering; wat je denkt wel of niet te kunnen, dat het mooi moet zijn, net zo goed als dat van je buurman, etc. Èn wat er gebeurt als de geest stil is. Ben jij degene die zingt of ervaar je dat er wordt gezongen? Het is een mooie manier om te oefenen in het volledig richten van je aandacht en het ongehecht zijn aan resultaat.

 

- - - - 

Om een vorm van expressie, via de verschillende kunstvormen*, aan te bieden teneinde het verlangen om verenigd te worden met je eigen talenten te verwezenlijken en zo de Leer van Advaita praktisch te maken. Zo kunnen de drie wegen van Handeling, Devotie en Kennis zich in harmonie en gelijktijdig ontwikkelen.

Hiermee kunnen tevens de Filosofielessen kracht worden bijgezet, doordat de uitleg van het innerlijkste Zelf verbreed wordt door praktische toepassing.

In het proces van Zelfonderzoek dieper door te kunnen dringen – van verstand naar intellect, naar dieper geloof en vertrouwen, naar liefde door stille toepassing van de drie wegen Handeling, Devotie en Kennis.

marcilio_ficino.jpg

Marsilio Ficino

EEN BELANGRIJK KOMPAS VOOR DE ACADEMIE VAN DE SCHOOL

Marsilio Ficino leefde van 1433 tot 1499 en is voor de Academie een belangrijk kompas. Zijn belangrijkste werk is de verhandeling over onsterfelijkheid van de ziel. Hij benadrukte dat door de herinnering aan het goddelijk licht, de ziel in staat is zuivere impulsen door te geven aan voelen, denken en handelen.

In 1492 schreef Ficino: Deze eeuw, als ware het een gouden tijdperk, heeft de vrije kunsten, die welhaast uitgestorven waren, hersteld: Letterkunde, dichtkunst, retorica, schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en muziek.

VRIJE KUNSTVORMEN

VAN HET WOORD

 • Taalkunde, grammatica:

  • Sanskriet

  • Poëzie

  • Essays

  • Vertalen

 • Dialectiek, logisch redeneren

 • Retorica, kunst van waarheid spreken, delen van de schat

 • Kalligrafie, de kunst van het schoonschrijven

 • Toneel en drama

sanskriet-alfabet.png
negenhoek.jpg

Aritmetica, kunde met getal

 • Geometrica, kunde met ruimte

  • Twee dimensionaal: esthetica (tekenen, schilderen); kalligrafie

  • Drie dimensionaal: boetseren, beeldhouwen, architectuur

 • Musica, harmonieleer met tijd

  • Zingen

  • Klankleer

  • Reciteren

 • Astronomie (wetenschap; Astrologie (filosofisch), Kosmologie met ruimte en tijd en vorm in beweging

  • Movements

  • Vedische dans

  • Yoga

VRIJE KUNSTVORMEN

BETREKKING HEBBEND OP GETAL

HET SYSTEEM VAN DE ACADEMIE

DIT HELPT OM STANDVASTIGHEID IN HET LEVEN TE VINDEN.

Door het aanbieden van kunstvormen in overeenstemming met de fase waarin de student zich bevindt en voor verdere talentontwikkeling. Aanbieden van andere vormen zoals musea- en concert - bezoek etc. Het aanbieden van studiemogelijkheden, teneinde studie tot een onderdeel te maken van een dagelijkse discipline en het bestudeerde door te geven in school en de samenleving.

Door overgave hieraan en het regelmatig delen met elkaar van de ervaringen hieruit opgedaan wordt het verlangen naar eenheid bevredigd en verdiept. Uitingen van creatieve kracht worden vrijgemaakt en naar buiten gebracht.

Uitgangspunt bij alle activiteiten is altijd Stilte omdat alles voortkomt uit stilte, zich in Stilte manifesteert en weer in Stilte terugkeert. Dit doen wij door gebruik te maken van stilte-oefeningen, meditatie, contemplatie en reflectie.

academie2.jpg
Symbool Meditatie.jpg

“hier een mooie uitspraak van een student”
 

student van de Academie

bottom of page