top of page

Academie zomerweek 4-11 augustus

Over de wonderbaarlijke alchemie die plaats vindt wanneer er verbinding is met het Zelf


Beschrijving

Deze verbinding kan fysiek, mentaal of emotioneel zijn. In de Upanishads en elders wordt herhaaldelijk gezegd dat het woord OM synoniem is met het Absolute, het Zelf van alles. We zullen ons dan ook verdiepen in hoe we de betekenis van OM kunnen ervaren in de handeling. Marsilio Ficino zegt het zo: Als onze herinnering aan de ware schoonheid wordt gewekt door het evenbeeld van die schoonheid die we met de ogen zien, dan rijst een onuitsprekelijk stil en vurig verlangen naar deze schoonheid op. Dit noemt Plato goddelijke liefde en hij beschrijft haar nader als de wens om weer terug te keren tot het aanschouwen van de goddelijke schoonheid. (Volume 1 brief 7 over Goddelijke vervoering) Uit de volgende activiteiten is te kiezen: • Esthetica Schilderen, tekenen • Kalligrafie Schoonschrijven • Boetseren Scheppen in klei • Geometrica De geometrie van de schepping ontdekken • Retorica Schoon spreken • Musica Zuiver, meerstemmig zingen • Movements Bewegen in schoonheid • Speksteen Scheppen door het overbodige weg te halen


Aankomende sessies


Contactgegevens vestiging

  • Oxerhof

    Oxerhoflaan 8, Deventer, Netherlands


bottom of page