top of page

Online beschikbaar

Contemplatie en creatie

Online groepsactiviteit bestaande uit contemplatie, lezen van een tekst en eigen (creatief) werk


Beschrijving

De contemplatie ochtend begint met een meditatie, die start om 7.25u en eindigt om 7.55u. Om 8.00u wordt iedereen welkom geheten en begint de studie met een korte inleiding. Vervolgens wordt de studietekst, die één week tevoren is toegestuurd, voorgelezen in zijn geheel. Vervolgens gaan we de tekst in gedeeltes lezen en is er de gelegenheid om vragen te stellen of iets anders van bv. herkenning te delen. Dan wordt er naar een bijpassend muziekstuk geluisterd, ongeveer vijf minuten. Tot slot klinkt er een contemplatiezin, waarin iets staat wat onbegrijpelijk is, maar dat een appél doet op iets fundamenteels en uitnodigend werkt. Zo kan er vanuit Stilte, en het zorgvuldig tot ons laten doordringen van wat er in die zin staat, een creatie ontstaan, die door onsZelf veroorzaakt is - spelenderwijs. Dan is er tijd om iets te creëren en na 1 uur komen we weer in groepjes bij elkaar om over het proces, wat plaatsgevonden heeft, te delen met elkaar. Om 10.30u sluiten we af met een centrale nabespreking tot 10.45u.


Aankomende sessies


Contactgegevens vestiging

  • Academie

    Oxerhoflaan 8b, Deventer, Netherlands

    +31653644000

    ben.vanleeuwen@praktischefilosofie.org

bottom of page