top of page

Duurzaamheid en bewustzijnsontwikkeling

Duurzaamheid in relatie tot bewustzijnsontwikkeling door Prof. Cees Buisman


Beschrijving van de dienst

De veilige grenzen van het milieu voor onze planeet worden op allerlei manieren overschreden. Bijvoorbeeld met watertekorten, klimaatverandering, stikstof etc. Het lukt ons niet onze vervuiling en verspilling voldoende tot staan te brengen. Dat ondanks al onze nieuwe innovaties en maatregelen. Er moeten grote dingen gebeuren, maar dat lukt ons niet. Ook de cultuuroorlog die er gaande is, aangevuurd door de sociale media helpt niet mee. We zouden er moedeloos van kunnen worden. Daarom kunnen we ons zo langzamerhand wel afvragen, moeten we niet eerst zelf veranderen! Integraal bewustzijn is een hoopvol idee. In de visie van Ken Wilber gaat ons bewustzijn als mensheid steeds verder omhoog. Hoger bewustzijn kan de oplossing zijn voor onze cultuuroorlog als we meer integraal gaan denken. Want met integraal denken kunnen we waarheden vinden in alle overtuigingen en dat is het tegengif voor de cultuuroorlog. Uiteindelijk moeten we kiezen of we in een wereld willen leven waarin we nooit genoeg hebben, met veel ongelijkheid en milieuproblemen als gevolg, waarin we langzaam maar zeker meer machines zullen worden als we steeds verder versmelten met onze smartphones. Of kiezen we als mensheid meer nadruk te leggen op de unieke groei van ons hogere bewustzijn, om meer mens te worden in een eerlijke en schone wereld. Welke stappen kunnen we vandaag zelf zetten naar een dergelijke wereld? In zijn lezing zal Cees Buisman verschillende visies, waaronder die van Ken Wilber verbinden met het thema duurzaamheid. Prof Cees Buisman is hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Wageningen Universiteit en directeur van Wetsus, centrum voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden. Meer informatie verkrijgbaar bij Jolande Sigmond Jolande.sigmond@praktischefilosofie.org

  • Begint op 16 aug.
  • 5 euro
  • Leeuwarden

Beschikbare plekken


Contactgegevens

  • Meester P.J. Troelstraweg 173, Leeuwarden, Nederland

    webbeheer@praktischefilosofie.org

bottom of page