ONLINE - Studiegroep Marsilio Ficino

Studies van de Brieven van Marsilio Ficino

  • Begint 10 sep.
  • Online via Zoom

Beschikbare plekken


Beschrijving van de dienst

De Academie Marsilio Ficino organiseert sinds juni 2020 om de 14 dagen zoomstudies van de Brieven, die Marsilio Ficino in de tijd van de Renaissance heeft geschreven naar staatslieden, kerkelijk leiders en andere voorname personen uit zijn tijd. Marsilio was als filosoof, arts, musicus en priester een levend voorbeeld van de Renaissance-mens en heeft een dragende visie die heden ten dage ook voor activiteiten van de Academie en het leerplan van onze School zeer inspirerend zijn. Doel van de studie is kennis te nemen van zijn gedachtengoed en deze kennis te vertalen naar de hedendaagse tijd en toepasbaar te maken in ons alledaagse leven. Dit gebeurt aan de hand van gekozen brieven van Marsilio Ficino uit zijn Brievenboeken. Voorafgaand aan de studies wordt als inleiding verhaald over de tijd van de Renaissance in Florence of worden kunstenaars en belangrijke figuren uit die tijd nader belicht, om zo de omgeving van Marsilio Ficino te leren kennen. De groep komt 2x per maand bijeen via zoom op de zaterdagmorgen van 8.30 – 10.00 uur en is toegankelijk voor alle studenten van de School van Praktische Filosofie en Spiritualiteit en ook voor hen die zich aangetrokken voelen tot dit onderwerp en niet aan de School verbonden zijn. “AL HET GOEDE LEIDT TOT HET GOEDE. SCHEP VREUGDE IN HET NU; HECHT GEEN WAARDE AAN BEZIT, JAAG GEEN ERKENNING NA, VERMIJD MATELOOSHEID EN IEDER DRUK GEDOE, SCHEP VREUGDE IN HET NU” Marsilio Ficino Omdat per brief wordt gestudeerd, is instroming ten alle tijde mogelijk. Opgave via inschrijving via de website of rechtstreeks een bericht te sturen aan Mw Joke van Leeuwen jokevanleeuwen1@kpnmail.nl. Bijdrage voor niet-studenten van school is 25,- euro per semester.


Aankomende sessies


Contactgegevens

webbeheer@praktischefilosofie.org

Oxerhoflaan 6, 7428 MB Deventer, Nederland