ONLINE - Toeleven naar Kerstmis

"Naar het licht binnenin mijzelf" op zaterdagochtend 3, 10 en 17 december

  • Begint 3 dec.
  • Online via Zoom

Beschikbare plekken


Beschrijving van de dienst

Hoe kan je de weg naar werkelijke vrijheid, wijsheid en goedheid in de mens en in jezelf vinden? Want dan pas is er de mogelijkheid, de conflicten in de wereld en de conflicten echt in jezelf te overstijgen. Vanuit verschillende filosofische en religieuze tradities wordt er vaak op gewezen, naar “het licht binnenin mijzelf” te zoeken. Een essentiële vraag die vandaag de dag nog steeds leeft is: Hoe kunnen de verschillende wijsheid tradities mij helpen om dit licht te vinden? In de decembermaand organiseert de Academie Marsilio Ficino op de zaterdagmorgen 3 studies via zoom op Christelijke teksten, waarbij vooral wordt onderzocht hoe de teksten praktisch gemaakt kunnen worden in het leven van alledag. Voor teksten uit de Christelijke Traditie zal gebruik gemaakt worden van de adventslezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Naast de woorden van deze Christelijke Traditie worden ook teksten gebruikt uit de Advaita-Vedanta, de leer van niet-dualiteit. Dan blijken de teksten meer direct over “mijzelf” te gaan en geeft dit de mogelijkheid, het Licht in mijzelf te ontdekken en mij te leren bevrijden van elk gevoel van gebrek. Zo wordt de Christelijke Traditie door nieuwe inzichten vanuit de Advaita-Vedanta een nieuw leven ingeblazen en kunnen wij ontdekken, dat beide tradities dezelfde boodschap geven. U wordt van harte uitgenodigd, om deel te nemen aan deze 3 zoomstudies. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen, maar omdat blijkt dat de verhalen op elkaar aansluiten is het aan te raden vanaf de 1e bijeenkomst deel te nemen. Bijdrage voor niet-studenten van school is 25,- euro. Aanmelden kan via de website door op boeken te klikken of door een mail te sturen naar Marianne Schrijver via marianne.schrijver@praktischefilosofie.org. Heb je nog vragen, dan kan je ook een email sturen naar Marianne Schrijver.


Aankomende sessies


Contactgegevens

webbeheer@praktischefilosofie.org

Oxerhoflaan 6, 7428 MB Deventer, Nederland