Praktische Filosofie

Menu
09 dec

Toeleven naar Kerstmis – bijeenkomst 2

Toeleven naar Kerstmis en het ontluikende licht binnenin mijzelf
Hoe kan je de weg naar werkelijke vrijheid, wijsheid en goedheid in de mens en in jezelf vinden? Want pas dan ben je in staat de conflicten in de wereld en de conflicten in jezelf, echt te begrijpen.
Vanuit verschillende filosofische en religieuze tradities wordt er vaak op gewezen naar “het  licht binnenin mijzelf” te zoeken. Een essentiële vraag die vandaag de dag nog steeds leeft is: Hoe kunnen de verschillende wijsheidstradities mij helpen om dit licht te vinden?
Daarover gaat deze serie van drie bijeenkomsten.
Door gebruik te maken van teksten uit het oecumenisch leesrooster, zoals gebruikt in de Christelijke traditie, die voorgelezen worden op de zondagen voor Kerstmis, wordt nu ook aandacht besteed aan hoe wij dat licht in ons zelf kunnen inzetten in ons leven. Naast teksten genomen uit filosofische en christelijke tradities worden ook passages uit de advaita vedānta gebruikt. Advaita vedānta is de leer van de non-dualiteit en kan nieuwe inzichten bieden aan bestaande christelijke tradities. Zij vormt een belangrijke basis van de lesstoffen die door de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit worden gebruikt.
We hopen gezamenlijk te ontdekken dat beide tradities dezelfde boodschap geven: dat de teksten gaan over jou zelf en de mogelijkheid om het licht in jezelf te ontdekken en het gevoel van ‘gebrekkig zijn’ los te laten.
Data: 2, 9 en 16 december.

De studies zijn los van elkaar bij te wonen, alhoewel er een opeenvolging in de studies is.
Aanvang 08.30 uur tot 10.00 uur met koffie/thee na.
Locatie: Gerrit Rietveld College; Prof.Eykmanlaan 1200; Utrecht
Toegang: vrijwillige bijdrage

Overige Evenementen