Praktische Filosofie

Menu
23 aug

Zomerlezing: Het Tibetaanse Dodenboek

Het Tibetaanse Dodenboek, “Bardo Tödol” betekent “Bevrijding door horen” (omdat het altijd aanwezige horen ons bij oneindig Bewustzijn brengt, onze onbegrensde bron en essentie). Wat betekent dat voor “mijn sterven”? In de 2500 jaar oude Tibetaanse Traditie staat deze vraag het hele leven centraal en wordt betrokken bij al ons doen en laten. Het geeft een geheel andere kijk op sterven dan wij in het westen gewend zijn.In het voorwoord schrijft Sogyal Rinpoche: “De tijd is aangebroken het stilzwijgen te verbreken; want het menselijk ras is op een kruispunt gekomen waar het moet beslissen tussen de onderworpenheid aan de materie en streven naar verovering van de wereld van de Geest.”

Zolang we onze essentie van oneindig bewustzijn vergeten en in plaats daarvan ons identificeren met vergankelijke zaken (zoals ons lichaam), voeden wij de pijn van het lijden. De mate waarin wij leren loslaten en vergeven, telkens weer, is de mate waarin wij onszelf bevrijden van banden en gehechtheden, die de wortel zijn van ons lijden.

Leer diep te kijken naar de ware aard van de werkelijkheid van geen komen en gaan, van geen geboorte en geen dood, maar van een steeds wisselende manifestatie van mijn ene , onveranderlijke Bestaan, hier en nu aanwezig.

 

Spreker: Dhr. P. Zee, gepensioneerd huisarts

Aanvang lezingen: 19.45 uur. Einde lezing om ± 21.45 uur.

Vanaf 19.15 uur ontvangst met koffie/thee.

Adres: Stedelijk Gymnasium Breda, Nassausingel 7, 4811 DE Breda

Toegang: Vrijwillige bijdrage

 

 

 

 

 

 

 

Overige Evenementen