Praktische Filosofie

Menu

Locatie Groningen

Halo, De ballonnen, met op de achtergrond de Martinitoren en een diepblauwe lucht, werden in het kader van het Pinksterproject van de Chr. Geref. Kerk Groningen opgelaten. Verder de Martinitoren en de Vismarkt in de volle zon en heldere luchten. zonnige groet Gerard Kiewiet, Zuidhorn ( gr )Welkom bij de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit in Groningen

In de locatie Groningen vinden wekelijks bijeenkomsten Praktische Filosofie plaats die door jong en oud gevolgd worden. Samen met de cursisten onderzoeken we hoe wij  Wijsheid in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Menselijke ontwikkeling is universeel, maar een ieder ontwikkelt zich op zijn – of haar – eigen manier. Praktische Filosofie biedt een kader om, binnen een vertrouwde omgeving, in de lessen grote thema’s te bespreken aan de hand van eigen ervaringen, zoals: Wat is kennis? Wat is wijsheid? Wat is geluk? Wat is vrijheid? Wat is liefde? Hoe gebruik je aandacht als instrument?

Het van en met elkaar leren, onderzoeken en ontdekken, met veel ruimte voor eigen inbreng, leidt vaak tot nieuwe inzichten, verstilt, geeft ruimte en nieuwe energie.

Momenteel zijn er zo’n 60 studenten in de vestiging Groningen die de verschillende cursussen Praktische Filosofie volgen. In september begint de nieuwe Gift of Happiness als introductiecursus Praktische Filosofie, 10 lessen voor €10. Je bent van harte welkom om te ontdekken wat Praktische Filosofie voor jou kan betekenen.

Dinsdag 26 september starten we met een aparte ‘Gift of Happiness’ voor jongeren. Via de agenda evenementen hieronder kun je je hiervoor opgeven

 

 

Samen tot nieuwe inzichten komen en inspiratie opdoen tijdens de lessen vind ik heel waardevol. In de lessen hebben we ook vaak aandacht voor het ‘nu’, dit moment. Door me dit steeds vaker bewust te zijn in mijn dagelijks leven ervaar ik meer rust en ruimte in mezelf. - Student Jongerengroep

Karakteristiek

Een veilige haven

Laten we de deuren openen en elkaar begroeten. Er gaat niets boven het goede gezelschap waarin de mens zichzelf en zijn medemens in vrijheid kan ontmoeten.

Locatie en Contact

Locaties