top of page

Publicaties en uitspraken 

Naast het volgen van de wekelijkse lessen en het deelnemen aan retraites die op de Oxerhof georganiseerd worden, is het voor onze studenten ook belangrijk om ook zelf te te studeren en te lezen in geschriften, verhalen en publicaties.
Onze school heeft onder andere toegang tot de publicaties van Ars Floreat en de heer Ferit Arav, maar ook is er een flinke bibliotheek.
Hier vindt u veel studiemateriaal dat aansluit op onze cursussen. Op deze pagina alvast een kleine greep uit het online studiemateriaal.

Uitspraken

Januari 2024.
'OP HET MAKKELIJKE LEVENSPAD VAN ONDEUGD VOLGEN MOEILIJKHEDEN.

OP HET MOEILIJKE LEVENSPAD VAN DEUGDZAAMHEID VOLGT GEMAK'. ~ Marsilio Ficino

Hoeveel moeilijker is het, het voetpad of het spoor te blijven volgen dan her- en derwaarts af te dwalen? Precies koers te houden in plaats van zijwaarts af te glijden? Evenzo is goed handelen zoveel moeilijker dan de dingen fout te doen en goed te zijn in plaats van slecht. Inderdaad, het is waar dat we elke dag wegdwalen en dat maar weinigen van ons bij uitzondering eerlijk en juist handelen.

Uit: Geselecteerde brieven van Marsilio Ficino 

December 2023.

'N
iet willen spreken maar ook niet willen zwijgen'. ~ Marsilio Ficino

Beoefenaars van de logica zeggen dat het de aard van een tegenspraak is, dat iemand die zich achter het ene gezichtspunt schaart, zich niet tegelijkertijd kan scharen achter het tegengestelde. Toch zijn dit najaar mijn gedachten zo verdeeld dat ik niet wil spreken, maar ook niet wil zwijgen; ik kan noch handelen, noch mij weerhouden van handelen. Misschien komt dit omdat ik in zeker opzicht twee ben, hoewel ik één schijn te zijn.

Uit: 'Meditaties op de Ziel' ~ Geselecteerde brieven van Marsilio Ficino 

Studiemateriaal

Ars Floreat

Deze website biedt spirituele boeken en andere teksten van wijsheid voor persoonlijk gebruik. Hier zijn werken te vinden van onder andere Plato en Socrates, de Bijbel Statenvertaling, de Koran, de Bhagavad Gita en verschillende Upanisads. 
Naast deze werken, zijn er ook teksten uit Epictetus, Marcus Aurelius Antoninus, Johannes Scotus Eriugena, Spinoza, Swami Vivekananda, Swami Prabhavananda, Sri Ramana Maharshi, Sir William Blackstone en de Amerikaanse econoom Henry George.
Verder zijn er teksten opgenomen over Dood en Sterven, Meditatie en het Sanskriet.


 

Ferit Arav

De website van Ferit Arav bestaat sinds 2017 en de inhoud wordt geleidelijk verder uitgebreid. Ferit zegt: "De vertalingen van de werken van Śaṅkara en de teksten van lezingen op deze site zijn tot stand gekomen gedurende de vele jaren die ik verbonden ben aan de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit. Een aantal teksten over zelfkennis en non-dualiteit uit enkele andere bronnen is eveneens aan de site toegevoegd."

 

 

bottom of page